Instituce a úřady

Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

Zemědělská 880/1, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

Provoz chráněné dílny, poskytování náhradního plnění. Nabídka dokončovacích a kompletačních prací, reklamních služeb. Pronájem nebytových… Zobrazit více

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA okresu HRADEC KRÁLOVÉ

Všehrdova 194/6, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a… Zobrazit více

PHARMACENTRUM NIKOS s.r.o.

třída Edvarda Beneše 1549/34, 50012 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

zdravotnické zařízení

Ing.SVOBODA Karel s.r.o.

Horova 1667/15a, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

Účetní a daňová kancelář zpracovává měsíční a čtvrtletní daňová přiznání k DPH, souhrnná hlášení, daňová přiznání FO a PO, mzdovou agendu,… Zobrazit více

MEDEORA HK, s.r.o.

U Koruny 73/14, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

Nabídka psychologického poradenství a psychoterapie v oblasti osobních, vztahových i rodinných problémů. Léčba všech typů závislostí. Zobrazit více

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Ulrichovo náměstí 810/4, 50002 Hradec Králové

Správa řídí činnost východočeských okresních ředitelství Policie ČR.

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Zieglerova 189/1, 50003 Hradec Králové

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Povodí Labe státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a… Zobrazit více

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Velké náměstí 37/46, 50003 Hradec Králové

Nabídka pomoci potřebným.

Oblastní charita Hradec Králové

Komenského 266/3, 50003 Hradec Králové

Poskytování zdravotně-sociálních služeb a humanitární pomoci. Provoz poradny pro lidi v tísni.

Firmy 110 z 225