Ústavy sociální péče

JURTA

Pěší 9, 40502 Děčín - Děčín XXXIII-Nebočady

Servisní organizace

G-CENTRUM-Tábor

Kpt. Jaroše 2958, 39003 Tábor

Domov důchodců a pečovatelské služby.

Komunitní dům ALBINNA

Kunín, 74253 Kunín 84

V Komunitním domě Albinna v Kuníně poskytujeme služby týdenního stacionáře i celoročního domu s pečovatelskou službou. Nabízíme také…

Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Mládeže 1020/10, 66902 Znojmo

Poskytování zdravotní, ošetřovatelské, léčebné, diagnostické, rehabilitační, preventivní psychologické, poradenské, komplexní sociální a…

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Vrchlického 3005, 46401 Frýdlant - Větrov

Činnost dětského domova je vymezena zákonem číslo 109/2002 sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o…

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

Ostrov, 36301 Ostrov 36

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí…

Domov pro seniory Krnov

Rooseveltova 2141/51, 79401 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Hlavním účelem zřízení domov pro seniory krnov je poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění…

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

Zavidov, 27035 Zavidov 117

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen…

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H. Borovského 1146, příspěvková organizace

K. H. Borovského 1146/2, 43401 Most

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096/3, 69701 Kyjov

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a…

Firmy 110 z 160