Ostatní neziskové organizace

proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty

Plzeňská 846/66, 15000 Praha - Smíchov

nezisková organizace poskytující bezplatné právní poradenství pro ženy-oběti násilí

ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE

Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - Nusle

Asociace definuje, prosazuje a podporuje společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů, kteří působí v odvětví…

Sdružení DUNAJ-ODRA-LABE

Karmelitská 373/25, 11800 Praha - Malá Strana

Poskytovatel služeb zrakově postiženým v oblasti INTERNETU, ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ, HARDWARE A SOFTWARE Hlavní činností společnosti…

ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA

Slavojova 270/22, 12800 Praha - Nusle

Poskytujeme informace o zubním lékařství pro veřejnost i odborníky. Vydáváme vlastní časopis.

FEDERACE VLAKOVÝCH ČET

Wilsonova 300/8, 11000 Praha - Vinohrady

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Rytířská 539/31, 11000 Praha - Staré Město

Institut se zaměřením na otázky evropské integrace a s ní související transformaci politického, ekonomického a právního prostředí v České…

SPOLEČNOST PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Krkonošská 1474/1, 12000 Praha - Vinohrady

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života

Svaz chemického průmyslu České republiky

Rubeška 393/7, 19000 Praha - Vysočany

Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším nástrojem podpory podnikání v chemii v České republice.

ASOCIACE ODBOROVÝCH VELKOOBCHODŮ

Bartoškova 1697/18, 14000 Praha - Nusle

Asociace odborných velkoobchodů (AOV) vznikla v roce 1993 za účelem prosazení třístupňové distribuční cesty výrobce (dovozce) - odborný…

Comenius, občanské sdružení

náměstí Kinských 741/6, 15000 Praha - Smíchov

COMENIUS je koncipován a organizován jako nezisková organizace, která podporuje a propaguje mezinárodní kontakty a spolupráci v oblasti…

Firmy 4150 z 127