Ostatní neziskové organizace

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Plzenecká 663/13, 32600 Plzeň - Východní Předměstí

CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových…

Okresní hospodářská komora Plzeňsko

náměstí Republiky 130/16, 30100 Plzeň - Vnitřní Město

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České…

1. vojenský paraklub Plzeň, o.s.

Na Stráži 39/5, 31800 Plzeň - Dolní Vlkýš

1. VPK byl založen v roce 1993 bývalými příslušníky výsadkových a průzkumných jednotek jako člen Aeroklubu České republiky. Narozdíl od…

Spolek JURISTIC

náměstí Republiky 204/30, 30100 Plzeň - Vnitřní Město

Nezisková organizace zabývající se propojením světa informačních technologií a práva. Jde o zájmovou činnost členů spolku, jehož jádro…

EurOpen.cz

Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí

Česká společnost uživatelů otevřených systémů.

Svoboda zvířat Plzeň

Koterovská 2127/84, 32600 Plzeň - Východní Předměstí

Svoboda zvířat je celostátní, nepolitická, nezisková organizace pro ochranu zvířat. V úsilí o zlepšení vztahu veřejnosti ke zvířatům pořádá…

Cultura Africa

Gerská 1237/14, 32300 Plzeň - Bolevec

Organizace multikulturních afrických projektů ve vzdělávacích institucích. Pořádání besed a diskusí o Africe pro veřejnost.

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. – P-centrum

Plachého 812/6, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí

Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí,…

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. – Drogové poradenství ve věznici

Havířská 933/11, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí

Posláním programu Drogové poradenství ve věznici je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby …

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. – Program následné péče

Doudlevecká 1235/71, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí

PNP je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně zefektivňuje celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Pracujeme…

Firmy 110 z 10